PRACOWNIA PROJEKTOWA:

Opracowujemy kompleksowe projekty w zakresie architektury krajobrazu, sporządzamy inwentaryzacje przyrodnicze oraz studia oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze.

BUDOWA TERENÓW ZIELENI:

Wykonujemy kompleksową obsługę inwestycji związaną z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych: tereny publiczne (parki, zieleńce, zieleń drogowa), obiekty komercyjne (tereny przemysłowe, centra handlowe), ogrody prywatne.

Zapewniamy profesjonalną kadrę specjalistów uprawnionych do realizacji inwestycji (architekt krajobrazu; uprawnienia konserwatorskie; uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni etc).

Wykonujemy:
- roboty ziemne;
- nasadzenia drzew i krzewów;
- zakładanie trawników z siewu, z rolki, hydrosiew;
- budowa systemów automatycznego nawadniania TORO, RAINBIRD
- budowa zielonych dachów w technologii ZINCO;
- przesadzanie dużych drzew;
- chirurgia, wycinka drzew, frezowanie karpin;
- budowa małej architektury, prace brukarskie i kamieniarskie;
- wystrój wnętrz zielenią;
- konserwacja terenów zieleni;

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pozwalającym na wykonanie w/w prac we własnym zakresie.
Współpracujemy ze specjalistami branży budowlanej i instalacyjnej.